Stanowisko BSP w sprawie propozycji rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, tzw. Aktu w sprawie sztucznej inteligencji