Tomasz Chmal

Prezes Zarządu

Tomasz jest czołowym ekspertem w dziedzinie public affairs i spraw regulacyjnych w swoim kraju. Był Partnerem w White & Case i został wybrany jednym z wiodących prawników w „Energy & Natural Resources” Chambers Europe i Legal 500 EMEA. Jest byłym dyrektorem w Prokuratorii Generalnej RP i byłym członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego. Tomasz jest także przedsiębiorcą i współzałożycielem firmy chemicznej.

Tomasz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Szkoła Liderów, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Opatrzności Bożej, Instytut Studiów Przemysłowych, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Tertio Millennio.

Piotr Dytko

Wiceprezes Zarządu

Piotr jest menedżerem z dużym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Przed powołaniem do zarządu Business & Science Poland kierował jednostkami służby zdrowia oraz firmami badawczo-rozwojowymi takimi jak Szpital św. Jadwigi Śląskiej i główny ośrodek badawczy grupy kapitałowej KGHM – KGHM Cuprum. Był także prezesem zarządu Polskiego Centrum Rozwoju Technologii PORT.

Piotr od wielu lat jest aktywnym liderem społeczności lokalnej na Dolnym Śląsku.

Bartek Czyczerski

Dyrektor Generalny

Bartek jest byłym dyplomata i urzędnikiem z 15-letnim doświadczeniem w sprawach europejskich, w szczególności w polityce handlowej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Zanim dołączył do Business & Science Poland koordynował sprawy związane z handlem międzynarodowym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE i reprezentował narodowe interesy gospodarcze w różnych kręgach Brukseli. Był członkiem wielu organów decyzyjnych UE, w tym przewodniczącym legislacyjnej grupy roboczej Rady UE.  Ma doświadczenie dotyczące formalnych i nieformalnych procesów podejmowania decyzji w UE na wszystkich poziomach – od prac koncepcyjnych do zaangażowania unijnych liderów.

W przeszłości w Ministerstwie Gospodarki kierował zespołem, który opracował i wdrożył krajową politykę w kwestiach związanych z unijnym prawodawstwem handlowym, środkami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi oraz z rozstrzyganiem sporów WTO.  Bartek i jego zespół reprezentowali rząd w krajowych sporach dotyczących handlu międzynarodowego.

Katarzyna Lachowicz

Radca Prawny

Katarzyna jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w obszarze unijnego procesu decyzyjnego i legislacji unijnej. Przed dołączeniem do BSP, Katarzyna doradzała w tym zakresie dużym podmiotom gospodarczym. Jest ekspertem w dziedzinie unijnego procesu decyzyjnego, prawa wspólnotowego i gospodarczego oraz wielu polityk unijnych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła prawo europejskie na Université Libre de Bruxelles. Pracowała i odbyła staże w ośrodkach administracji polskiej i instytucji unijnych w Brukseli. Jest również autorką szeregu publikacji w branżowej prasie fachowej.

W Business & Science Poland odpowiada za sprawy legislacji unijnej, relacje z instytucjami unijnymi i administracją publiczną oraz wspiera firmy i organizacje członkowskie w tym obszarze.

Marta Mizak

Office & Event Manager

Marta jest ekonomistką z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i procesami.

Ukończyła studia w zakresie finansów i księgowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Norymberdze.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla międzynarodowych korporacji takich jak Amundi, DSV i ABB. Przed dołączeniem do Business & Science Poland pracowała w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmowała się wdrażaniem systemu zarządzania projektami, a także kwestiami dotyczącymi sektora centrów usług biznesowych oraz wspierania innowacji w gospodarce.