Piotr Dytko

Prezes Zarządu

Piotr jest menedżerem z dużym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Przed powołaniem do zarządu Business & Science Poland kierował jednostkami służby zdrowia oraz firmami badawczo-rozwojowymi takimi jak Szpital św. Jadwigi Śląskiej i główny ośrodek badawczy grupy kapitałowej KGHM – KGHM Cuprum. Był także prezesem zarządu Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii PORT.

Piotr od wielu lat jest aktywnym liderem społeczności lokalnej na Dolnym Śląsku.

Artur Zasada

Członek Zarządu

Artur jest prawnikiem, menedżerem i przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Przed dołączeniem do zespołu Business & Science Poland pracował na stanowiskach menedżerskich m.in. w Totalizatorze Sportowym oraz w Poczcie Polskiej. Doświadczenie w znajomości regulacji unijnych zdobywał w latach 2009-2014, w trakcie sprawowania mandatu Posła do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Wieloletni członek Komisji Transportu i Turystyki oraz Wiceprzewodniczący delegacji ds. relacji z Japonią.

Był sprawozdawcą rozporządzenia w sprawie usług obsługi naziemnej i umowy o transporcie lotniczym UE-USA oraz kontrsprawozdawcą ds. dyrektywy w sprawie dotyczącej opłat za ochronę lotnictwa i w sprawie opinii praw pasażerów linii lotniczych. Następnie w latach 2015-2019 sprawował mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, gdzie pełnił m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury. Zasiadał w Polsko-Brazylijskiej Grupie Parlamentarnej. Honorowy obywatel Famagusty na Cyprze.

Wojciech Kasprowski

Członek Zarządu

Wojciech jest politologiem, absolwentem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również na tej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. W okresie VI i VII kadencji PE pracował jako dyrektor biura, a następnie doradca Posła do Parlamentu Europejskiego, w tym jako akredytowany doradca parlamentarny.

Przez ponad dekadę prowadził własną działalność gospodarczą w obszarze marketingu i public relations. Był zaangażowany m.in. w prace Sztabu Projektu Komitetu Wykonawczego ds. organizacji Mistrzostw Europy EURO2012, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i promocji. Przed dołączeniem do zespołu Business & Science Poland pracował na stanowisku doradcy w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

 

Tomasz Chmal

Przewodniczący Rady Programowej

Tomasz jest czołowym ekspertem w dziedzinie public affairs i spraw regulacyjnych w swoim kraju. Był Partnerem w White & Case i został wybrany jednym z wiodących prawników w „Energy & Natural Resources” Chambers Europe i Legal 500 EMEA. Jest byłym dyrektorem w Prokuratorii Generalnej RP i byłym członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego. Tomasz jest także przedsiębiorcą i współzałożycielem firmy chemicznej.

Tomasz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Szkoła Liderów, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Opatrzności Bożej, Instytut Studiów Przemysłowych, Polska Akcja Humanitarna, Instytut Tertio Millennio.

Bartek Czyczerski

Dyrektor Generalny

Bartek jest byłym dyplomata i urzędnikiem z 15-letnim doświadczeniem w sprawach europejskich, w szczególności w polityce handlowej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Zanim dołączył do Business & Science Poland koordynował sprawy związane z handlem międzynarodowym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE i reprezentował narodowe interesy gospodarcze w różnych kręgach Brukseli. Był członkiem wielu organów decyzyjnych UE, w tym przewodniczącym legislacyjnej grupy roboczej Rady UE.  Ma doświadczenie dotyczące formalnych i nieformalnych procesów podejmowania decyzji w UE na wszystkich poziomach – od prac koncepcyjnych do zaangażowania unijnych liderów.

W przeszłości w Ministerstwie Gospodarki kierował zespołem, który opracował i wdrożył krajową politykę w kwestiach związanych z unijnym prawodawstwem handlowym, środkami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi oraz z rozstrzyganiem sporów WTO.  Bartek i jego zespół reprezentowali rząd w krajowych sporach dotyczących handlu międzynarodowego.

Katarzyna Lachowicz

Radca Prawny

Katarzyna jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w obszarze unijnego procesu decyzyjnego i legislacji unijnej. Przed dołączeniem do BSP, Katarzyna doradzała w tym zakresie dużym podmiotom gospodarczym. Jest ekspertem w dziedzinie unijnego procesu decyzyjnego, prawa wspólnotowego i gospodarczego oraz wielu polityk unijnych.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła prawo europejskie na Université Libre de Bruxelles. Pracowała i odbyła staże w ośrodkach administracji polskiej i instytucji unijnych w Brukseli. Jest również autorką szeregu publikacji w branżowej prasie fachowej.

W Business & Science Poland odpowiada za sprawy legislacji unijnej, relacje z instytucjami unijnymi i administracją publiczną oraz wspiera firmy i organizacje członkowskie w tym obszarze.

Marta Mizak

Office & Event Manager

Marta jest ekonomistką z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i procesami.

Ukończyła studia w zakresie finansów i księgowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Norymberdze.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla międzynarodowych korporacji takich jak Amundi, DSV i ABB. Przed dołączeniem do Business & Science Poland pracowała w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmowała się wdrażaniem systemu zarządzania projektami, a także kwestiami dotyczącymi sektora centrów usług biznesowych oraz wspierania innowacji w gospodarce.

Kacper Chmielewski

Doradca ds. Strategii i Komunikacji

Kacper jest byłym dyplomatą z dziesięcioletnim stażem w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy UE. W pierwszym okresie służby pracował w roli koordynatora (tzw. Antici) cotygodniowych posiedzeń Ambasadorów państw członkowskich w Radzie UE. Do jego zadań należało między innymi przygotowanie negocjacji będących przedmiotem obrad na szczeblu ministrów (Rada UE) oraz szefów państw i rządów (Rada Europejska). Następnie objął kierownictwo Wydziału ds. Prasy i Informacji jako rzecznik Stałego Przedstawicielstwa, w tym rzecznik polskiego przewodnictwa w Radzie UE w Brukseli. Po zakończeniu pracy w służbie dyplomatycznej przeniósł się do sektora prywatnego w Brukseli i dołączył do zespołu legislacyjnego Philip Morris International.

W BSP, Kacper jest odpowiedzialny za strategię komunikacyjną, która ma na celu zbliżenie polskiego biznesu i nauki jak najbliżej procesu decyzyjnego w UE, między innymi poprzez otwarte debaty z kluczowymi unijnymi ekspertami na tematy dotyczącej naszej wspólnej przyszłości.

Anna Maria Kaczmarek

Senior Policy Advisor

Anna-Maria Kaczmarek dołączyła do Business & Science Poland w styczniu 2020 roku, gdzie zajmuje się kwestiami energii i zmian klimatu.

Przed dołączeniem do BSP zarządzała zagadnieniami dotyczącymi środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym działaniami na rzecz instytucji europejskich i innych interesariuszy w Europejskim Stowarzyszeniu Hutnictwa i Stali EUROFER. Oprócz tego, pracowała również w Kreab, PA Europe, Kancelarii Komorniczej i ETA – European Training Academy. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę w Parlamencie Europejskim, w biurach Prezydenta i innych wybitnych posłów do Parlamentu Europejskiego.

Uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz magistra literatury angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z podwójnym wyróżnieniem Ministra Nauki,  oraz jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji ze specjalizacją w służbie zagranicznej.

Michał Kucharczyk

Kierownik Biura Zarządu

Michał jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie. W kwietniu 2019 roku otworzył przewód doktorski z pracą pt. „Wywłaszczenie w specustawach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych a konstytucyjna ochrona prawa własności”.

Przed dołączeniem do zespołu Business & Science Poland Michał nabierał doświadczenia pracując
w kancelariach prawnych, instytucjach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach z sektora B+R. Jest autorem publikacji i prelegentem z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego
oraz nieruchomości.

Szymon Mikulski

Specjalista ds. Organizacyjnych

Szymon jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2019 roku rozpoczął studia podyplomowe na kierunku – Inspektor Ochrony Danych – prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. W 2018 roku odbył staż w Parlamencie Europejskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w rodzinnej firmie w której odpowiadał za obsługę prawną
oraz kontakty handlowe. Ponadto odbywał liczne praktyki i staże w sądach i kancelariach prawnych. Przed dołączeniem do zespołu Business & Science Poland Szymon pracował w Urzędzie Miejskim
w Zabrzu w Departamencie obsługi prawnej i bezpieczeństwa informacji.