Nasz partner naukowy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach współpracy z BSP dba o odpowiednią reprezentację interesów polskiego środowiska naukowego i innowacyjnego w Brukseli. Uczestniczy w konsultacjach, spotkaniach, gremiach eksperckich i innych wydarzeniach związanych z polityką badań i innowacji UE organizowanych w Brukseli.

Kluczowym celem biura NCBR w Brukseli jest aktywne działanie na rzecz podniesienia poziomu udziału polskich instytucji naukowych i innowacyjnych firm w programie Horyzont Europa.

 

Główne działania:

  • Networking i współpraca, szczególnie z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE; biurem PolSCAPAN i biurami regionalnymi w Brukseli; polskimi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami; instytucjami finansującymi badania i innowacje w Polsce; Krajowym Punktem Kontaktowym i siecią Regionalnych Punktów Kontaktowych w Polsce oraz podobnymi biurami z innych krajów europejskich.
  • Organizowanie wydarzeń (m.in. wizyty studyjne, spotkania bilateralne i partnerskie) na temat kierunków rozwoju polityki badań i innowacji UE oraz w celu wymiany dobrych praktyk i poszukiwania partnerów do projektów.
  • Informowanie o polityce UE w zakresie badań naukowych, innowacji i szkolnictwa wyższego
    oraz o programach finansujących te działania.
  • Udostępnianie miejsca na spotkania projektowe i do pracy ad hoc w trybie co-working dla polskich naukowców i przedsiębiorców dzięki siedzibie w centrum dzielnicy europejskiej.

 

Kontakt:

Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji

Ewa Kocińska-Lange

e-mail: ewa.lange@ncbr.gov.pl

tel.: +48 509 215 353

tel.: +32 486 274 874