Kim jesteśmy?

Business & Science Poland (BSP) jest Związkiem Pracodawców zarejestrowanym w Polsce. Misją BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w efektywnym formowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje. Naszymi członkami są polskie podmioty, które potrafią definiować swoje interesy długoterminowo i chcą skutecznie zarządzać ryzykiem regulacyjnym. Na forum europejskim wspieramy także organizacje branżowe zrzeszające polskich przedsiębiorców, w tym z sektora MŚP.

Nasze brukselskie biuro zapewnia:

Wsparcie administracyjne i merytoryczne w uzgodnionym zakresie
Biuro z zapleczem zapewniającym komfortowe warunki pracy
Salę konferencyjną
Wydarzenia o charakterze szkoleniowym, dyskusyjnym i networkingowym
Wirtualny adres firmy w prestiżowej części miasta.

Dlaczego utworzyliśmy BSP?

Instytucje UE tworzą około 75% prawa obowiązującego w Polsce. Ryzyko regulacyjne jest jednym z najważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Aby mieć wpływ na unijne środowisko regulacyjne, polskie firmy powinny stale monitorować plany legislacyjne i prezentować swoje stanowisko już na samym początku procesu decyzyjnego w Brukseli. Dlatego chcemy zwiększyć obecność i znaczenie polskiego biznesu na forum UE, które powinno być adekwatne do wagi polskiej gospodarki w UE. Do współpracy zapraszamy różnorodne podmioty, m. in. firmy, zrzeszenia przedsiębiorców, izby handlowe, jednostki naukowe oraz inne związki pracodawców.

Co robimy?

 • Zapewniamy wsparcie w zakresie uczestnictwa w procesie decyzyjnym i legislacyjnym na forum UE
 • Pomagamy w ocenie ryzyka regulacyjnego dla przedsiębiorstw
 • Pomagamy w nawiązaniu relacji z interesariuszami procesów legislacyjnych, decydentami oraz z innymi potencjalnymi partnerami
 • Organizujemy wydarzenia o charakterze dyskusyjnym i networkingowym z udziałem międzynarodowych decydentów oraz ekspertów
 • Monitorujemy i analizujemy procesy w UE według kryteriów i filtrów uzgodnionych z przedsiębiorcami/członkami
 • Wspieramy polskich naukowców w uzyskiwaniu finansowania na badania i rozwój ze środków unijnych
 • Monitorujemy i udzielamy rekomendacji w zakresie wydarzeń odbywających się w Brukseli, a także w strategii komunikacji i nawiązywania współpracy z mediami
 • Wspieramy w zakresie rekrutacji przedstawicieli w Brukseli
 • Chcemy integrowaćpolskie środowiskow Brukseli
 • Budujemy synergię pomiędzy naszymi członkami
 • Tworzymy analizy i raporty na tematy gospodarcze oraz budujemy zaplecze eksperckie

Latest News from BSP

Raport z 1 roku działalności BSP

BSP – 1st YEAR ANNIVERSARY VIDEO

#BSP_opinion: EU Renewed Sustainable Finance

#BSP_Opinion: Graniczny Mechanizm Korekcyjny

#BSP_Connects Graniczny Mechanizm Korekcyjny

#BSP_insight z Panią Ewą Kocińską-Lange

Staż

Chcesz pomóc Świętemu Mikołajowi?

#BSP_connects z Jadwigą Emilewicz, Minister Rozwoju

Polska wizja przyszłości Unii Europejskiej