Premier Mateusz Morawiecki wsp贸lnie z Wiceprzewodnicz膮cym Komisji Europejskiej Maro拧em 艩ef膷ovi膷em otworzyli dzi艣 w Brukseli Business & Science Poland (BSP). To organizacja pracodawc贸w, kt贸ra ma wesprze膰 polski biznes i nauk臋 w skutecznej reprezentacji swoich interes贸w w procesach legislacyjnych na forum Unii Europejskiej, a tak偶e w programowaniu i wydatkowaniu 艣rodk贸w unijnych na nauk臋, badania i rozw贸j oraz inwestycje.

Dzia艂alno艣膰 lobbingow膮 w Brukseli prowadzi oko艂o 12 tys. podmiot贸w z r贸偶nych pa艅stw cz艂onkowskich. Polskie interesy w UE na pocz膮tku 2019 roku reprezentowa艂o 221 podmiot贸w, z kt贸rych tylko 20 posiada艂o biuro w Brukseli. Organizacje reprezentuj膮ce polskich przedsi臋biorc贸w stanowi膮 niespe艂na 2% podmiot贸w wsp贸艂pracuj膮cych z instytucjami unijnymi w Brukseli. Polska jest si贸dm膮聽gospodark膮 w Unii Europejskiej, a pod wzgl臋dem PKB zajmuje 贸sme miejsce. Jednocze艣nie w艣r贸d pa艅stw cz艂onkowskich jeste艣my dopiero na dziesi膮tym miejscu pod wzgl臋dem liczby podmiot贸w biznesowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 lobbingow膮.聽

鈥濼o prze艂omowy moment i jestem przekonany, 偶e w najbli偶szych kwarta艂ach i w najbli偶szych latach, dzi臋ki naszej wzmocnionej obecno艣ci w Brukseli, polski g艂os w UE b臋dzie jeszcze lepiej s艂yszany鈥 鈥 m贸wi艂 premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji brukselskiego centrum Business & Science Poland.

Wzmocnienie g艂osu polskiego biznesu i nauki 

Z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wynika, i偶 lobbing polskich przedsi臋biorstw w Brukseli powinien by膰 jeszcze silniejszy. 

Do tej pory w dzia艂aniach polskich podmiot贸w bardzo cz臋sto dominowa艂 lobbing reaktywny. Niestety s膮 to dzia艂ania podejmowane na zbyt p贸藕nym etapie procesu legislacyjnego. Aby efektywnie zabiega膰 o swoje interesy i maksymalizowa膰 korzy艣ci konieczne jest podejmowanie dzia艂a艅 proaktywnych i w艂膮czanie si臋 w proces legislacyjny na mo偶liwie najwcze艣niejszym etapie. Otwarcie hubu lobbingowego b臋dzie du偶ym wzmocnieniem instytucjonalnym polskiego biznesu i nauki w Brukseli 鈥 zaznaczy艂 Marcin Ociepa 鈥 Wiceminister Przedsi臋biorczo艣ci i Technologii. Naszemu resortowi bardzo zale偶a艂o na tym, by uczci膰 15-lecie cz艂onkostwa Polski w Unii Europejskiej konkretn膮 inicjatyw膮 鈥 doda艂 wiceszef MPiT.

Proces stanowienia prawa w Brukseli jest bardzo dynamiczny i ma na niego wp艂yw wiele podmiot贸w (m. in. Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, Komitet Region贸w, Komitet Ekonomiczno-Spo艂eczny, Agencje Europejskie, liczne think-tanki oraz organizacje pozarz膮dowe) i decydent贸w. Cz臋sto niezb臋dne jest utrzymywanie bliskich relacji z wszystkimi tymi podmiotami, poniewa偶 ka偶dy mo偶e by膰 potencjalnym partnerem do wsp贸艂pracy i zaprezentowania sp贸jnego stanowiska. Aby by膰 zrozumianym, niekt贸re kwestie wobec podmiot贸w unijnych nale偶y prezentowa膰 na przyk艂ad z poziomu przedsi臋biorstwa, a inne z poziomu think-tank贸w, czy rz膮du. Warunkiem skutecznego lobbingu, zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest synergia r贸偶nych element贸w ekosystemu. Konieczne jest zwi臋kszenia liczby polskich lobbyst贸w w Brukseli, podniesienie ich reprezentatywno艣ci oraz zwi臋kszenie 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰 lobbingow膮. 

Instytucje UE tworz膮 oko艂o 75% prawa obowi膮zuj膮cego w Polsce. Polska, kt贸ra jest si贸dm膮 gospodark膮 UE, zajmuje w艣r贸d pa艅stw cz艂onkowskich 10. miejsce pod wzgl臋dem liczby podmiot贸w biznesowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 lobbingow膮, a je艣li wzi膮膰 pod uwag臋 organizacje posiadaj膮ce na sta艂e biuro w Brukseli, to zajmujemy dopiero 12 miejsce. – ex aequo z Luksemburgiem. Stawiamy sobie za cel wzmocnienie reprezentacji polskich przedsi臋biorc贸w i nauki na forum UE, kt贸re powinno by膰 proporcjonalne do wielko艣ci potencja艂u polskiej gospodarki. Chcemy by膰 pomocni w zrozumieniu proces贸w programowania agendy, stanowienia prawa w Brukseli i Strasburgu oraz w zabieraniu g艂osu na forum instytucji UE. – m贸wi Tomasz Chmal, Prezes Zarz膮du Business & Science Poland. B臋dziemy uzupe艂nia膰 si臋 w dzia艂aniach zar贸wno ze Sta艂ym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, jak i z obecnymi ju偶 w Brukseli polskimi podmiotami.

Tomasz Chmal, Prezes Zarz膮du Business & Science Poland

Wsparcie i wsp贸艂praca

Business & Science Poland b臋dzie zapewnia膰 polskim przedsi臋biorcom wsparcie w zakresie uczestnictwa w procesie decyzyjnym i legislacyjnym na forum Unii, pomoc w nawi膮zaniu relacji z interesariuszami proces贸w legislacyjnych, decydentami oraz z innymi potencjalnymi partnerami. 

Bardzo wa偶nym partnerem w dzia艂aniach BSP jest NCBiR, kt贸ry b臋dzie wspiera艂 organizacj臋 w dzia艂aniach kierowanych do podmiot贸w z sektora nauki. Dzi臋ki tej wsp贸艂pracy polska nauka b臋dzie mog艂a liczy膰 na pomoc w pozyskiwaniu finansowania na badania i rozw贸j.

Zale偶y nam aby DNA przedsi臋biorc贸w naturalnie i odruchowo uto偶samia艂o rozw贸j w艂asnego biznesu w艂a艣nie z nauk膮. Jestem przekonany, 偶e Business and Science Poland pozwoli zwi臋kszy膰 konkurencyjno艣膰 polskiego biznesu w skali Europy, ale tak偶e wzmocni膰 艣wiadomo艣膰 jak wiele i na jak konkurencyjnych warunkach polska nauka mo偶e zaoferowa膰 firmom globalnym. W Sieci Badawczej 艁ukasiewicz, trzeciej najwi臋kszej tego typu inicjatywie w Europie, doskonale rozumiemy, 偶e konkurencyjny biznes to innowacje i wdro偶enia czerpi膮ce z najnowocze艣niejszej wiedzy i laboratori贸w鈥 podkre艣la艂 Piotr Dardzi艅ski, prezes Sieci Badawczej 艁ukasiewicz. 

Zwi膮zek zaprasza do wsp贸艂pracy nie tylko prywatny biznes, ale tak偶e zrzeszenia przedsi臋biorc贸w, izby handlowe, jednostki naukowe czy inne zwi膮zki pracodawc贸w. Podstawow膮 pomoc膮 ze strony BSP ma by膰 wsparcie administracyjne i merytoryczne w uzgodnionym zakresie, biuro z zapleczem zapewniaj膮cym komfortowe warunki pracy, zaproszenie na wydarzenia o charakterze szkoleniowym, dyskusyjnym i networkingowym czy nawet wirtualny adres firmy. Business & Science Poland ma adres w Brukseli, przy Rue Belliard 40, w dzielnicy, gdzie mieszcz膮 si臋 najwa偶niejsze unijne instytucje. 

Polski g艂os musi by膰 wyra藕nie s艂yszany na forum europejskim. Potrzebujemy organizacji, kt贸ra pomo偶e polskim przedsi臋biorcom zadba膰 o nasze interesy w miejscu, w kt贸rym zapadaj膮 najwa偶niejsze decyzje legislacyjne bezpo艣rednio wp艂ywaj膮ce na ich dzia艂alno艣膰. Po 15 latach naszej obecno艣ci w Unii Europejskiej utworzenie Business & Science Poland wydaje si臋 naturalnym i bardzo potrzebnym krokiem.  鈥 powiedzia艂 Pawe艂 Kolczy艅ski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemys艂u S.A.鈥

Cz臋艣膰 networkingowa otwarcia Business & Science Poland

Cz艂onkami zwi膮zku s膮 dzi艣polskie podmioty, kt贸re definiuj膮 swoje interesy d艂ugoterminowo i chc膮 skutecznie zarz膮dza膰 ryzykiem regulacyjnym. 

Do grona cz艂onk贸w BSP nale偶膮 dzi艣 najwi臋ksze polskie firmy: Orlen, Lotos, PLL LOT, Grupa Azoty, KGHM, PPL Porty Lotnicze, Gie艂da Papier贸w Warto艣ciowych, Totalizator Sportowy, Agencja Rozwoju Przemys艂u, Polska Wytw贸rnia Papier贸w Warto艣ciowych, Invest Park i Poczta Polska.聽Prezesem Zarz膮du BSP jest Tomasz Chmal, prawnik i czo艂owy ekspert w dziedzinie spraw regulacyjnych. By艂 Partnerem w White & Case i zosta艂 wybrany jednym z wiod膮cych prawnik贸w w 鈥濫nergy & Natural Resources鈥 Chambers Europe i Legal 500 EMEA. Jest by艂ym dyrektorem w Prokuratorii Generalnej RP i by艂ym cz艂onkiem zarz膮du Instytutu Sobieskiego. Prezes Chmal jest tak偶e przedsi臋biorc膮 i wsp贸艂za艂o偶ycielem firmy chemicznej. Wiceprezesem Zarz膮du BSP zosta艂 Piotr Dytko, kt贸ry wcze艣niej kierowa艂 jednostkami s艂u偶by zdrowia oraz firmami badawczo-rozwojowymi takimi jak g艂贸wny o艣rodek badawczy grupy kapita艂owej KGHM 鈥 KGHM Cuprum. By艂 tak偶e prezesem zarz膮du Polskiego Centrum Rozwoju Technologii PORT.


Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z uroczysto艣ci otwarcia:

Next Post