#BSP_insight to cykl regularnych spotkań z ekspertami do spraw polityki UE. Osobiste spotkania umożliwiają naszym gościom zgłębić i rozwinąć detale specyficznych obszarów Acquis Communautaire Unii, i jednocześnie pozwalają naszym członkom i partnerom na komentowanie i bezpośrednią wymianę poglądów wynikających z ich perspektywy biznesowej.

Previous PostNext Post