Europejska ekonomia jest coraz bardziej cyfrowa, zaś UE prowadzi na świecie pod względem tworzenia ram prawnych w tym temacie. W spotkaniu z członkami i partnerami BSP, Polski Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski, przedstawił swoje poglądy na temat WRF, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, e-prywatności, e-handlu i więcej.

Previous PostNext Post