Członkowie Business and Science Poland spotkali się z Minister Rozwoju Polski celem zsumowania kluczowych wyzwań przed europejską gospodarką w 2020. Europejski Zielony Ład, Cyfryzacja i Europejska Strategia Przemysłowa wymagają skoordynowanej działalności aby zrealizować ambitne cele oraz zmniejszyć ryzyko delokalizacji.

Previous PostNext Post