Zielony Ład dotyka wszystkich sektorów gospodarki Unijnej. Europejski System Handlu Emisjami przechodzi przegląd w kierunku IV Fazy (rozpoczynającej się w 2021). Cele klimatyczne UE zaś dyktują bardzo ambitne terminy co do osiągnięcia transformacji. A żeby odpowiedzieć na niektóre krytyczne pytania potrzeba stworzyć strategie łagodzenia. Business and Science Poland zebrało wiodących ekspertów w dziedzinach UE i biznesu i zapytało ich: Czy Graniczny Mechanizm Korekcyjny jest tą właściwą odpowiedzią?

Pierwsze spotkanie w serii nakreśliło tak zwany pejzaż – kalendarz możliwych akcji – zaczynając od Wstępnej Oceny Skutków Komisji, poprzez Raport Parlamentu Europejskiego a kończąc na badaniach zainteresowanych stron. Dyskusja trwa.

Previous PostNext Post