20 listopada w środę, Business & Science Poland zorganizowało dyskusję w formie roboczego lunch-u na temat raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zatytułowanego „Common Market as a Common Commitment Letters to the New EU Leadership 2019-2024”.

Dyskusja, której gospodarzem uprzejmie został Prof. Zdzisław Krasnodębski MEP, vice-przewodniczący Komitetu ITRE, skupiła różnorodne punkty widzenia z perspektywy instytucjonalnej, analitycznej i biznesowej. Udział wzięli: Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego; Lauro Panella, Kierownik Oddziału Biura Analiz Parlamentu Europejskiego oraz Adam Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen. Kacper Chmielewski, Business& Science Poland, sprawował pieczę moderatora oraz prowadził Q&A.

Forum skupiło się na dyskusji obecnego stanu, oraz potencjalnym wyzwaniom wobec Jednolitego Rynku Unijnego. Przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) raport składa się z jedenastu “Listów Misyjnych” zaadresowanych do Komisarzy odpowiedzialnych między innymi za opodatkowanie, digitalizację, konkurencyjność, zmiany energetyczne, unię rynku kapitałowego, Europejski Filar Społeczny i wielu innych. Opisuje on również główne wyzwania, takie jak transformacja digitalna i zielona oraz wskazuje potencjalne dochody, które mogłyby takie inicjatywy sfinansować. Przewodnim argumentem jest wspólny rynek. I choć to wspólna waluta jest widziana jako najistotniejszy projekt ekonomiczny Unii, to jest to nadal zagadnienie niewspółmierne w porównaniu do jednego, wspólnego rynku, z wspólnym zobowiązaniem, tak aby wszyscy grali według tych samych zasad.

Cały raport można przeczytać tutaj

Previous PostNext Post