Zespół

Wojciech Kasprowski
Członek Zarządu

Wojciech jest politologiem, absolwentem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również na tej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA. W okresie VI i VII kadencji PE pracował jako dyrektor biura, a następnie doradca Posła do Parlamentu Europejskiego, w tym jako akredytowany doradca parlamentarny.

Przez ponad dekadę prowadził własną działalność gospodarczą w obszarze marketingu i public relations. Był zaangażowany m.in. w prace Sztabu Projektu Komitetu Wykonawczego ds. organizacji Mistrzostw Europy EURO2012, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i promocji. Przed dołączeniem do zespołu Business & Science Poland pracował na stanowisku doradcy w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

Powrót