Zespół

Szymon Mikulski
Dyrektor ds. Organizacyjnych

Szymon jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2019 roku rozpoczął studia podyplomowe na kierunku – Inspektor Ochrony Danych – prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. W 2018 roku odbył staż w Parlamencie Europejskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w rodzinnej firmie w której odpowiadał za obsługę prawną
oraz kontakty handlowe. Ponadto odbywał liczne praktyki i staże w sądach i kancelariach prawnych. Przed dołączeniem do zespołu Business & Science Poland Szymon pracował w Urzędzie Miejskim
w Zabrzu w Departamencie obsługi prawnej i bezpieczeństwa informacji.

Powrót