Zespół

Julia Kosikowska
Office & Communication Manager

Julia ukończyła studia architektoniczne pierwszego stopnia na Northumbria University w Newcastle upon Tyne. W trakcie studiów aktywnie brała udział w licznych studenckich projektach oraz kołach zainteresowań. Pełniła rolę przedstawiciela swojego roku, angażując się w sprawy swoich rówieśników, aktywnie współpracując z pracownikami i władzami uczelni. Stworzyła internetową platformę “studio online”, która pozwoliła studentom kontynuować współpracę, pomimo zamknięcia w czasie pandemii. W trakcie studiów odbyła mentoring scheme w biurze architektonicznym Hoot Architecture w Durham, w Anglii.

Powrót