Zespół

Grzegorz Andrzej Dębowski
Członek Zarządu

Absolwent nauk politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, studiów menadżerskich Politechniki Łódzkiej oraz MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Aktywny uczestnik organizacji pozarządowych, inicjator i pomysłodawca kampanii realizowanych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, były działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, biurach parlamentarnych i centralnych instytucjach publicznych.
Negocjator, specjalista networkingu, public affairs i public relations.

Powrót