2nd meeting on TEN-E cross-regional groups on gas

Webinarium na temat technicznych kryteriów kwalifikowalności w zakresie celów środowiskowych (Platforma)