Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?

Battery-powered future: How can the EU ensure electric vehicles drive the green transport revolution?