• Zapewniamy wsparcie w zakresie uczestnictwa w procesie decyzyjnym i legislacyjnym na forum UE
 • Pomagamy w ocenie ryzyka regulacyjnego dla przedsiębiorstw
 • Pomagamy w nawiązaniu relacji z interesariuszami procesów legislacyjnych, decydentami oraz z innymi potencjalnymi partnerami
 • Organizujemy wydarzenia o charakterze dyskusyjnym i networkingowym z udziałem międzynarodowych decydentów oraz ekspertów
 • Monitorujemy i analizujemy procesy w UE według kryteriów i filtrów uzgodnionych z przedsiębiorcami/członkami
 • Wspieramy polskich naukowców w uzyskiwaniu finansowania na badania i rozwój ze środków unijnych
 • Monitorujemy i udzielamy rekomendacji w zakresie wydarzeń odbywających się w Brukseli, a także w strategii komunikacji i nawiązywania współpracy z mediami
 • Wspieramy w zakresie rekrutacji przedstawicieli w Brukseli
 • Chcemy integrować polskie środowisko w Brukseli
 • Budujemy synergię pomiędzy naszymi członkami
 • Tworzymy analizy i raporty na tematy gospodarcze oraz budujemy zaplecze eksperckie

Nasze brukselskie biuro zapewnia:

 • wsparcie administracyjne i merytoryczne w uzgodnionym zakresie 
 • biuro z zapleczem zapewniającym komfortowe warunki pracy
 • salę konferencyjną
 • wydarzenia o charakterze szkoleniowym, dyskusyjnym i networkingowym
 • wirtualny adres firmy w prestiżowej części miasta.