Dołącz do nas

BUSINESS & SCIENCE Poland

Polskie firmy oraz instytuty badawcze z powodzeniem korzystają z tych samych narzędzi i technologii konkurując na unijnym rynku z partnerami z innych krajów członkowskich. Przedsiębiorstwa pochodzące z państw tzw. „starej Unii” mogą jednak liczyć na wypracowaną przez dziesięciolecia dużo liczniejszą obecność w związkach, stowarzyszeniach i organizacjach uczestniczących na miejscu i na stałe w unijnych negocjacjach. Polscy lobbyści reprezentują dziś zaledwie 2% wszystkich obecnych w środowisku unijnym. Dla porównania obecność belgijskich rzeczników interesu wynosi 16,7%, a niemieckich 15,1%. Od października 2019 roku do marca 2020 roku Komisja Europejska przeprowadziła ponad 50 publicznych konsultacji ws. projektów europejskich przepisów oraz ponad 120 konsultacji ws. tzw. map drogowych, czyli dokumentów o znaczeniu strategicznym, wyznaczających kierunek przyszłych działań.

Konieczność radzenia sobie z ryzykiem regulacyjnym poprzez zwiększanie obecności polskich podmiotów w debatach i negocjacjach unijnych przepisów jest dziś niezbędna i stanowiła podstawę powołania do życia BSP.

Średni okres negocjacji europejskich regulacji trwa kilka lat. To czas wypełniony ciągłymi spotkaniami, debatami, konsultacjami, kampaniami informacyjnymi. Toczą się one na wielu płaszczyznach i przy udziale bardzo licznych grup odbiorców: krajowych i unijnych urzędników, polityków, ludzi nauki, ekspertów, liderów opinii, dziennikarzy, przedstawicieli wielorakich organizacji czy grup społecznych.

Konieczność radzenia sobie z ryzykiem regulacyjnym

poprzez zwiększanie obecności polskich podmiotów w debatach i negocjacjach unijnych przepisów jest dziś niezbędna i stanowiła podstawę powołania do życia BSP.

Wśród warunków skuteczności działania w takim środowisku niezwykle istotne są: wiedza i doświadczenie w unijnych negocjacjach, umiejętność budowania strategii działania oraz doskonałe relacje z najważniejszymi grupami negocjatorów. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu, Członkowie BSP mogą korzystać z unikalnej bliskości unijnego procesu decyzyjnego, regularnych okazji do spotkań i budowania własnych relacji z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za tworzenie projektów i przyjmowanie unijnych przepisów. Dodatkowo, dzięki współpracy wielu firm z różnych sektorów polskiej gospodarki BSP oferuje efekt synergii multiplikujący możliwość nagłośnienia swojego stanowiska.

Realizując naszą misję:

 • zapewniamy wsparcie w zakresie uczestnictwa w unijnym procesie decyzyjnym i legislacyjnym,
 • pomagamy w ocenie i przygotowaniu strategii przeciwdziałania ryzykom regulacyjnym,
 • pomagamy w nawiązaniu relacji z interesariuszami unijnych negocjacji, decydentami oraz innymi potencjalnymi partnerami,
 • korzystając z własnej profesjonalnej przestrzeni konferencyjnej w sercu europejskiej dzielnicy Brukseli, regularnie organizujemy wydarzenia o charakterze networkingowym z udziałem międzynarodowych decydentów oraz ekspertów,
 • monitorujemy i analizujemy procesy w UE według kryteriów i filtrów uzgodnionych z Członkami,
 • wspieramy polskich naukowców w uzyskiwaniu dofinansowania projektów badawczych,
 • monitorujemy i udzielamy rekomendacji w zakresie wydarzeń odbywających się w Brukseli, a także w strategii komunikacji i nawiązywania współpracy z mediami,
 • udzielamy wsparcia w rekrutacji ekspertów do pracy jako przedstawiciele w środowisku unijnym,
 • angażujemy się w integrowanie polskiego środowiska w Brukseli,
 • budujemy synergię pomiędzy naszymi Członkami,
 • tworzymy analizy i raporty na tematy gospodarcze oraz budujemy zaplecze eksperckie.

Skontaktuj się z nami i przekonaj się jak ważna jest obecność w Brukseli dla przyszłości Twojej firmy i polskiej gospodarki i nauki.
info@zpbsp.com

skontaktuj się

Zapoznaj się z raportem podsumowującym pierwszy rok działalności BSP

Zapoznaj się