Aktualności

2 listopada 2022

Press Release: Towards Sustainable Transition – business perspective in light of new geopolitical situation

Towards Sustainable Transition – business perspective in light of new geopolitical situation – konferencja Związku Pracodawców Business & Science Poland w Brukseli

W dniu 27 października br., wpisując się w trwającą debatę na temat unijnych wyzwań, które łączą i obejmują zrównoważony rozwój, politykę energetyczną, finanse i ekonomię, organizacja Business & Science Poland w Brukseli zorganizowało konferencję, podczas której przedstawiciele instytucji unijnych i biznesu rozmawiali nt. zrównoważonej transformacji w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej.

Stojące przed europejskim biznesem cele osiągnięcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu to zadanie bardzo ambitne i kosztowne. „Zielony Ład to właściwy kierunek na dłuższą metę, ale myśląc o aspekcie bezpieczeństwa, Unia Europejska musi dokonać pewnych dostosowań” – powiedział w swoim przemówieniu otwierającym Roberts Zile, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W trakcie dalszej części debaty Ruud Kempener z DG ENER Komisji Europejskiej stwierdził, że: „Miliardy euro trafiają do sektora energetycznego. Upewnijmy się, że te miliardy zostaną wykorzystane w taki sposób, abyśmy mogli zarówno rozwiązać problemy krótkoterminowe, ale także przyspieszyć wymiar do celów klimatycznych do 2030 roku.”. W debacie Tomáš Pirkl, szef czeskiej organizacji CEZ reprezentującej przemysł energetyczny stwierdził, iż: „Przed kryzysem przyglądaliśmy się głównie aspektowi dekarbonizacji. Teraz bardziej przyglądamy się innym aspektom, czyli bezpieczeństwu dostaw i przystępności cenowej”.

Obecna sytuacja wynikająca z wojny w Ukrainie, w tym rosnące ceny energii i surowców spowodowały przyspieszenie potrzeby dywersyfikacji oraz poszukiwania nowych źródeł i nośników energii, a celem stało się przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE. „Nie powinniśmy stawiać firm przeciwko Komisji (…) to nie Europejski Zielony Ład spowodował obecny kryzys. To Rosja grała cenami gazu, a potem wpływem wojny w Ukrainie” – powiedział Tomáš Pirkl z CEZ. Ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie stabilności dostępu do dostaw energii, czego nie gwarantują same odnawialne źródła energii takie jak energetyka wiatrowa czy fotowoltaika. W dyskusji podniesiono też kwestię możliwości wykorzystania energetyki jądrowej, jak i gazu ziemnego. Zdaniem Adama Czyżewskiego, Głównego Ekonomisty PKN Orlen S.A.: Równolegle do rozwoju odnawialnych źródeł energii, musimy mieć zabezpieczenie w gazie i ropie naftowej,(…) rezerwy do wykorzystania w nagłych wypadkach.”

Z perspektywy europejskich przedsiębiorstw kluczowym w procesie zrównoważonej transformacji jest rozwój biznesu na unijnym rynku wewnętrznym i globalnym, który zależy od wspólnych i skoordynowanych wysiłków. Wspólnym celem jest pomyślne przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, ale także odpowiedzialna przyszłość. „W obliczu wojny i gwałtownej deglobalizacji pukającej do naszych drzwi, Europa nie może sobie pozwolić na igranie z ogniem. Potrzebujemy odpowiedniego otoczenia dla inwestycji, aby stabilnie i nieprzerwanie rozwijać naszą gospodarkę” – stwierdził dr Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji ECON i BUDG. W ocenie mec. Katarzyny Lachowicz – Dyrektor BSP w Brukseli, sukces będzie zależał od zapewnienia przedsiębiorstwom i społeczeństwom jasnej i prostej do przejścia ścieżki transformacyjnej, biorąc pod uwagę znaczne potrzeby inwestycyjne i pilną potrzeba wsparcia w tym zakresie.

Podkreślenia wymaga, iż każda decyzja biznesowa musi uwzględniać nie tylko koszt inwestycji, ale także długoterminową rentowność. W ocenie posła Rzońcy „nawet najlepsze ramy prawne i najbardziej ambitne pomysły nie mogą zastąpić stabilnego i przewidywalnego otoczenia inwestycyjnego dla uczestników rynku. Dzisiaj wszyscy w Unii płacą za niedofinansowaną infrastrukturę energetyczną, czy to w LNG czy w energetyce jądrowej.”

Debata była w tym zakresie okazją do omówienia roli taksonomii UE w kontekście inwestycji na rzecz zrównoważonych projektów oraz realizacji celów klimatyczno-energetycznych. „Osiągnięcie celów klimatycznych i innych celów środowiskowych nie może być wyłącznie dokonywane przez Unię Europejską – są to cele globalne i wymagają globalnej pracy” – zauważyła Elisabetta Siracusa z DG Fisma.

Istotną w dyskusji była też kwestia rozwoju nowych kierunków i innowacji w biznesie. Jak podkreśliła mec. Katarzyna Lachowicz z BSP: „Innowacyjne rozwiązania to synergia biznesu i nauki (…) Niewątpliwie ten kierunek wymaga silnego wsparcia finansowego na każdym poziomie”.

W trakcie dyskusji zaprezentowane zostało stanowisko biznesowe i punkt widzenia instytucji europejskich.

Cytaty:

Roberts Zīle, Vice-President of the European Parliament:

 • The Green Deal is a right direction in the long run, but thinking about the security aspect, the European Union needs to make some adjustments. 
 • Because of the security aspects of this and the next winter we have to make adjustments in our long term climate goals.

Wystąpienie MEP Robertsa Zile można zobaczyć TUTAJ 

Bogdan Rzońca, Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji ECON i BUDG:

 • One aspect of doing sustainable finance the right way is to ensure we refrain from discriminating against technologies that can support or boost transformation. Such technologies might be Nuclear Power, Natural Gas, and others.
 • Sustainable finance should be kept as straightforward as possible and easy to comply with. The cumbersome and detailed reporting obligations could introduce a major driver of the unnecessary cost of green transformation and discourage the uptake of green finance. If the European framework puts more emphasis on collecting paperwork rather than delivering sustainable projects, that would be proof that we failed our mission.
 • Even the best legal framework and the most ambitious ideas cannot replace a stable and predictable investment environment for the market participants. Everyone in the EU pays for the underfinanced energy infrastructure, whether in LNG or nuclear energy.
 • With the war and rapid deglobalization knocking on our doors, Europe cannot afford to play with fire. We need a suitable environment for investments in order to develop our economy in a stable and continued fashion.

 

Katarzyna Lachowicz, Dyrektor Oddziału BSP w Brukseli:

 • The current new geopolitical situation,the urgent need of the energy transition and decarbonization, as well as extraordinary soaring energy prices affect all nowadays – from industry to consumers.
 • Innovative solutions mean synergy of business and science that weconsider is one of the best ways forward. But this direction needs a strong financial support.

 

Elisabetta Siracusa, Principal Advisor, DG FISMA:

 • The taxonomy already has a big impact on companies and decision makers.
 • I see [the debate we had within co-legislation] as extremely positive, because it brings to the fore the necessity to have common definitions, common approaches and to advance towards sustainability in terms of transition.
 • Climate objectives and other environmental objectives cannot be reached by the European Union alone on a global level – they are global objectives and require global work.

 

Ruud Kempener, Team Leader, DG ENER:

 • If I look today at the electricity systems in the EU, we are way above what we expected the industry to be able to do in 2015.
 • Billions of Euros are going into the energy sector. Let’s make sure that those billions will be used in a way that we can both address the short term issues, but also accelerate the dimension to the 2030 climate objectives.

 

Dr Adam Czyżewski, Chief Economist, PKN Orlen S.A.:

 • Taxonomy at the product or activity level is forward-looking if goals are concerned, but they are backward looking when it comes to innovation and new technology of the future. Because it’s very difficult, close to impossible, to regulate something which does not exist yet.
 • You can’t accelerate economic growth without the cost of it. (…) If you want to go fast, you simply force to get rid of reserves and the results are not very pleasant.
 • Together with the development of renewables, we need to develop and invest in a backup, which means fossil fuels like gas and oil. And it does not mean that we have to burn them, but we have to have reserves to use in case of an emergency.

 

Tomáš Pirkl, Head of Brussels Office, ČEZ:

 • We somehow entered uncharted territory (…) with how fast the proposals are coming and how fast they are adopted.
 • We should not be sitting companies versus the Commission – we should be here one by one, because I can’t agree more, it was not the European Green Deal which made the current crisis. It was Russia, which was playing with the gas prices, and then the impact of the war on Ukraine.
 • Before the crisis, we were looking mostly on the aspect of decarbonization. Now, we’re looking more on other aspects, which are security of supply and affordability.

Po informację na temat programu debaty zapraszany TUTAJ

Artykuł Łukasza Osińskiego pt. „Kryzys energetyczny. Eksperci: Unia Europejska musi dokonać zmian w celach klimatycznych” będący relacją z przebiegu debaty ukazał się w portalu forsal.pl, wgospodarce.pl, polskieradio24.pl oraz www.wnp.pl 

Powrót