Aktualności

3 stycznia 2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dołączyła do Związku Pracodawców Business & Science Poland

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dołączyła do Związku Pracodawców Business & Science Poland, który od kilku lat reprezentuje interesy polskiej gospodarki w środowisku unijnym.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Działania te od 1 stycznia 2023 roku wspierać będzie BSP, który oferuje firmom członkowskim profesjonalne narzędzia wpływu na unijne środowisko legislacyjne oraz buduje skuteczne koalicje wspierające interesy polskiego przemysłu i nauki.

Jak podkreśla Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – decyzja o dołączeniu do związku Pracodawców Business & Science Poland jest zgodna z ideą wspierania polskich przedsiębiorców, którą Agencja wyznaje od wielu lat.

„Od przeszło dwóch dekad nasze działania skupiają się na rozwoju polskiego biznesu. Ważnym elementem w tym procesie jest zapewnienie odpowiedniej reprezentacji naszych interesów na arenie międzynarodowej, tak, aby polscy przedsiębiorcy mogli jak najszerzej korzystać z dostępnego dla nich wsparcia. Współpraca, którą dziś rozpoczynamy, stanowi ważny krok w tym właśnie kierunku” – mówi Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Nawiązanie współpracy z PARP bardzo nas cieszy. BSP wykorzysta swoje dotychczasowe doświadczenie na forum europejskim by aktywnie i skutecznie wspierać Agencję, która od lat realizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia i programy finansowane m.in. ze środków UE, których celem jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności podmiotów z sektora MSP” – mówi Artur Zasada, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Business & Science Poland.

Więcej informacji na temat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Powrót