Aktualności

21 marca 2023

Oświadczenie Business & Science Poland w związku z informacjami medialnymi.

Oświadczenie Business&Science Poland w związku z informacjami medialnymi.

Związek Pracodawców Business and Science Poland to organizacja, której celem jest wspieranie polskiego biznesu i polskiej nauki na arenie Unii Europejskiej i wśród jej organów. Dzięki temu, że Związek powstał, interesy największych polskich firm mogą być reprezentowane w Brukseli w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi niekorzystnymi decyzjami podejmowanymi w Unii. Dzięki nam największe polskie firmy mogą w Brukseli liczyć nie tylko na rząd i jego pomoc, ale przede wszystkim na siebie nawzajem. W Polsce od wielu lat mówi się o tym, że potrzebujemy globalnych czempionów. Nie osiągniemy tego bez współpracy polskich firm na arenie międzynarodowej także tu, w Brukseli.

Organizacji takich jak nasza – reprezentujących w Brukseli interesy niemieckich czy francuskich firm – jest znacznie więcej, dużo większe są też ich budżety. W państwach tzw. starej UE od dawna rozumiano, że unijny proces legislacyjny wymaga uwagi i zaangażowania przez podmioty takie jak nasz. Wszystkie są – podobnie jak my – zrzeszeniami firm krajowych. Nikt w Brukseli nie ma złudzeń, że reprezentowanie interesów własnej gospodarki, jej specyfiki, celów i możliwości jest po prostu konieczne. W ten sposób działają w Brukseli amerykańska AmCham, austriacka WKÖ, francuski Medev, szwajcarska Économiesuisse, włoska Confindustria i dziesiątki innych krajowych organizacji agregujących interesy wielu sektorów i branż gospodarki jednego państwa członkowskiego. Ich głos w procesie legislacyjnym w Brukseli wzmacnia stanowiska krajowych organizacji sektorowych, ale co ważniejsze pozwala przedstawić krajową specyfikę w stosunku do stanowiska europejskich organizacji sektorowych. Ta symbioza jest oczywista dla unijnych realiów i procesu legislacyjnego. Patrząc na to z punktu widzenia gry interesów i możliwości wpływania na kształt unijnych przepisów, mała liczba tego typu organizacji dla największych podmiotów piątej gospodarki UE, był w Brukseli ewenementem.

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i doskonałemu rozumieniu mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego BSP oferuje swoim członkom profesjonalne narzędzia kształtowania decyzji podejmowanych w Brukseli.

Unikalność działań BSP można zdefiniować za pomocą trzech cech. Przede wszystkim jest to bliskość procesu decyzyjnego, szeroka reprezentacja ułatwiająca budowanie relacji z otoczeniem, które przekładają się na dostęp do instytucji unijnych oraz synergia osiągnięta dzięki współpracy wielu firm z różnych sektorów polskiej gospodarki. Nasi członkowie mają dostęp do nowoczesnej przestrzeni biurowo-konferencyjnej, która powstała z myślą o potrzebach skutecznego rzecznictwa interesów oraz możliwości funkcjonowania wielu polskich podmiotów pod jednym dachem.

Od samego początku istnienia, działania BSP były w pełni transparentne – jest to jeden z naszych priorytetów. Mogą to również potwierdzić pracujący w Brukseli polscy korespondenci, którzy obecni byli na wybranych wydarzeniach przez nas organizowanych i z którymi utrzymujemy kontakt, czy polscy eurodeputowani niezależnie od partii jaką w Brukseli reprezentują. Nasza organizacja, podobnie jak inne tego typu podmioty, działa całkowicie apolitycznie. Wspieramy wszystkich, którym zależy na polskiej gospodarce, niezależnie od poglądów politycznych czy przynależności partyjnej. Pokazuje to szereg podjętych przez nas inicjatyw i bliska współpraca z polskimi eurodeputowanymi wszystkich grup politycznych. Widać więc wyraźnie, że z perspektywy interesów polskiej gospodarki, w Brukseli nie ma opozycji – są jedynie koalicje, które pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Pracownicy BSP to wysokiej klasy specjaliści, posiadający odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji. Cały zespół Business & Science Poland liczy w tej chwili 21 osób, pracujących zarówno w Warszawie, jak i Brukseli. Każda z nich zdobywała doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą i doskonale rozumie mechanizmy zachodzące w Unii Europejskiej i europejski proces legislacyjny. Zgodnie z prawem nie możemy wypowiadać się na temat szczegółów ich zatrudnienia, możemy jednak zapewnić, że są to doświadczone osoby, doskonale przygotowane do pełnienia tak istotnych funkcji. Część z nich to specjaliści zatrudniani na rynku brukselskim a ich wynagrodzenie jest dostosowane do warunków płacowych w innych tego typu organizacjach funkcjonujących w Brukseli. Dodatkowo biorąc pod uwagę kwestie podatkowe, a także koszty pracy w Belgii utrzymanie tego typu ekspertów stanowi znaczną część kosztu działalności operacyjnej naszej organizacji.

Wśród osób pracujących na rzecz Business & Science Poland trzy osoby zasiadają w zarządzie. Członkowie Zarządu BSP odpowiadają za całokształt pracy związku zgodnie z podziałem ról i kompetencji określonym w Regulaminie Zarządu. Uczestniczą także w pracach merytorycznych, jednak wszystkie decyzje merytoryczne podejmowane są w porozumieniu z członkami BSP, aby jak najlepiej reprezentować ich interesy. Osoby te powołane zostały na pełnione funkcje, podobnie jak członkowie Rady, na podstawie statutu i ustawy o organizacjach pracodawców.

 

Więcej informacji na temat bieżącej działalności BSP można uzyskać w Raporcie Rocznym BSP obejmującym działania Związku w okresie: maj 2021 -kwiecień 2022 r.

RAPORT_BSP_III_ROK_DZIAŁALNOŚCI

Powrót