Aktualności

18 grudnia 2020

NCBR Webinar: Misje w Horyzoncie Europa

18 grudnia 2020 r. odbyło się zorganizowane przez Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli webinarium pt. „Misje w Horyzoncie Europa” rozpoczynające cykl spotkań na temat Misji (EU Missions), nowego mechanizmu zaplanowanego w ramach II filaru programu UE w obszarze badań naukowych i innowacji Horyzont Europa: „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”.

 

Zadaniem każdej z pięciu europejskich Misji będzie lepsze powiązanie unijnych badań naukowych i innowacji z konkretnymi potrzebami społeczeństwa i obywateli, sprostanie niektórym z największych wyzwań stojących obecnie przed społeczeństwem oraz stymulowanie rozwiązań systemowych prowadzących do przemian społecznych.

W spotkaniu wzięli udział Członkowie Mission Boards, czyli Rad Misji, Członkowie Mission Assemblies, czyli Zgromadzeń przy Radach Misji, oraz Członkowie Member States sub-groups, czyli podgrup państw członkowskich. Przedstawili oni pięć obszarów Misji: neutralne dla klimatu i inteligentne miasta; rak; stan gleby oraz żywność; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe; przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej. Prelegenci przybliżyli cele każdej Misji, ich szczegółowe obszary działania, sposoby wyboru, a także plany na przyszłość związane z Misjami, które mają ruszyć w 2022 r.

Webinarium miało na celu zapoznanie się z nowym mechanizmem Misji badawczych i innowacyjnych przez polskie jednostki naukowo-badawcze oraz wzięcie udziału w ciekawej dyskusji z Członkami Mission Boards, Mission Assemblies i Member States sub-groups. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób, wśród których byli pracownicy naukowi z wielu ośrodków akademickich i badawczych z całej Polski.

Na zakończenie, organizator wydarzenia Dyrektor Biura NCBR w Brukseli Ewa Kocińska-Lange podkreśliła ważny charakter każdego obszaru Misji i zachęciła uczestników do angażowania się już od samego początku w szereg działań dotyczących Misji planowanych przez Komisję Europejską.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i obserwowania nas w mediach społecznościowych, znajdą się tam wkrótce informacje o kolejnym webinarium z tego cyklu.

Powrót