Aktualności

15 stycznia 2021

NCBR Webinar: EIT – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz HUBy

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT): Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz HUBy – spotkanie w gronie przedstawicieli biznesu, edukacji oraz nauki

W dniu 15 stycznia 2021 r. Biuro NCBR w Brukseli we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki zorganizowało spotkanie dotyczące działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Europie oraz w Polsce, które rozpoczęło cykl wydarzeń dedykowanych ośmiu wspólnotom wiedzy i innowacji będącymi częścią III filaru programu Horyzont Europa: „Innowacyjna Europa”.

Informacje o EIT przedstawił Ádám Rottenbacher z Biura Dyrektora EIT w Budapeszcie oraz polscy przedstawiciele ośmiu wspólnot wiedzy i innowacji EIT: InnoEnergy, Raw Materials, Health, Food, Climate KIC, Urban Mobility, Manufacturing i Digital.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z bieżącą działalnością instytutu oraz możliwościami współpracy w zakresie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości pomiędzy  różnymi podmiotami w obszarze badań, biznesu i edukacji. Została również przedstawiona konkretna oferta możliwości udziału w poszczególnych ośmiu wspólnotach, które przynoszą realne korzyści dla przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych, np. w postaci: opracowania nowych usług i produktów, powstania nowych firm, wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw czy szkolenia nowych pokoleń przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięło udział ponad 430 osób, reprezentujących wiodące instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty zainteresowane procesem rozwoju innowacji oraz wyzwań społecznych.

Dyrektor Biura NCBR w Brukseli Ewa Kocińska-Lange zaznaczyła rolę EIT jako instytutu o dużym znaczeniu dla innowacji ukierunkowanym na eliminację luki pomiędzy nastawionymi na badania uniwersytetami a przedsiębiorstwami zorientowanymi rynkowo.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz obserwowania nas w mediach społecznościowych. Wkrótce pojawią się tam informacje o kolejnych organizowanych spotkaniach w ramach tego cyklu.

Powrót