Aktualności

5 listopada 2021

Krajowa Spółka Cukrowa członkiem BSP!

6 września 2021 r. do grona członków Bussines & Science Poland dołączyła Krajowa Spółka Cukrowa.

PressRelease BSP : BSP_PRESS_KSC członkiem BSP

Media: PAP.PL: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. nowym członkiem Bussines & Science Poland

 

Tym samym KSC S.A. znalazło się w gronie polskich firm, które chcą aktywnie kształtować europejskie przepisy dla dalszego rozwoju sektora przemysłu w Polsce.

Głównym celem działania Bussines & Science Poland jest promocja interesów polskiej gospodarki i nauki na arenie międzynarodowej, w szczególności na forum Unii Europejskiej. Odpowiednie zaplecze
i narzędzia pomagają BSP w kształtowaniu propozycji legislacyjnych negocjowanych w Brukseli, tak aby jak najlepiej wspomagały polskich przedsiębiorców i naukowców. W skład BSP wchodzą czołowe polskie firmy rozumiejące zależność między możliwością wpływu na decyzje podejmowane w UE a skutecznym planowaniem długofalowych strategii rozwoju. Siłą BSP są nie tylko profesjonalne narzędzia i doskonałe rozumienie mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego, ale również jedność głosu polskiego biznesu.

Taką strategię rozumie Krajowa Spółka Cukrowa, która w ostatnich dniach przyłączyła się do Związku Pracodawców i została kolejnym członkiem Bussines & Science Poland. Współpraca umożliwi jej jeszcze lepsze monitorowanie europejskiego prawodawstwa oraz wszelkich inicjatyw bezpośrednio związanych
z działalnością Spółki.

– Uczestnictwo w takim projekcie jak Business & Science Poland jest dla nas nie tyle koniecznością,
co po prostu dużym ułatwieniem. Zyskaliśmy partnera, dzięki któremu nasz głos na europejskim forum będzie o wiele lepiej słyszalny. Sytuacja na europejskim rynku cukrowniczym jeszcze nie uległa stabilizacji, co widzimy chociażby po wahaniach ceny cukru na londyńskiej giełdzie. W tym kontekście chcemy uświadamiać unijnych legislatorów, co do znaczenia uprawy buraka cukrowego we Wspólnocie, zarówno dla bezpieczeństwa żywnościowego naszych obywateli, jak również ze względu na duże znaczenie segmentu cukrowniczego w tworzeniu PKB i wielkości zatrudnienia bezpośrednio i pośrednio
– mówi Krzysztof Kowa, Prezes Krajowej Spółki Cukrowej.

 Cieszy nas, że jako związek pracodawców pozyskujemy nowych członków. W Brukseli, gdzie codziennie toczą się negocjacje i zmieniają konfiguracje sojuszy, po prostu trzeba być na stałe i trzymać rękę na pulsie. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej wymaga ciągłych działań w Brukseli, tak żeby interes polskiej gospodarki był skutecznie reprezentowany. – mówi Artur Zasada, Prezes Zarządu Bussines & Science Poland. – Synergia interesów naszych członków, reprezentujących wiele sektorów gospodarki, zwiększa siłę naszych argumentów. Wraz ze wstąpieniem KSC możemy posiłkować się argumentami i doświadczeniami sektora rolno-spożywczego – dodaje Prezes BSP.

Business & Science Poland to związek pracodawców, którego celem jest reprezentowanie interesów polskiej gospodarki w środowisku unijnym. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i doskonałemu rozumieniu mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego, BSP oferuje swoim członkom profesjonalne narzędzia wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli. Business & Science Poland zrzesza czołowe polskie firmy, które dzięki współpracy są w stanie realnie wpływać na unijny proces legislacyjny i wspólnie dbać o polską gospodarkę.

Powrót