Aktualności

15 kwietnia 2022

#BSP_Stanowisko_Projekt rozporządzenia ws. metanu

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowych przepisów UE w sprawie metanu odnosi się do dalszego ograniczenia jego emisji w sektorze energetycznym.

Business and Science w stanowisku przesłanym do Komisji Europejskiej odniosło się przede wszystkim do progu emisji w kontekście miejsca podlegających pomiarom i wyboru infrastruktury pomiarowej oraz ograniczeń emisji w przypadku uwalniania metanu do atmosfery w wyniku spalania rutynowego i spalania w pochodni czy emisji metanu mających miejsce poza Unią. Ponieważ Rozporządzenie wprowadza konieczność stałego monitoringu emisji metanu w rejonie nieczynnych odwiertów, BSP zwróciło się do KE o konieczność doprecyzowania tego zapisu.

Konsultacje Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Climate-change-new-rules-to-prevent-methane-leakage-in-the-energy-sector_en
Stanowisko BSP: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Climate-change-new-rules-to-prevent-methane-leakage-in-the-energy-sector/F3244663_en

Powrót