Aktualności

10 października 2022

#BSP_Insight z Ryszardem Pawlikiem, doradcą parlamentarnym prof. Jerzego Buzka

Tematem ostatniej debaty z cyklu BSP_Insight był pakiet gazowy, który obejmuje:

  • Dyrektywę w sprawie wspólnych zasad rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru
  • Rozporządzenie dotyczące rynków wewnętrznych gazów ze źródeł odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru

Gościem spotkania był Ryszard Pawlik, który bezpośrednio jest zaangażowany w pracę nad dokumentami. Rozmowa dotyczyła wielu kwestii: w tym biometanu, wsparcia regionów wykorzystujących węgiel na dużą skalę i wysokoemisyjne źródła energii, blendingu, bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw niskoemisyjnego i zielonego wodoru.

Niemal 1700 poprawek zostało zgłoszonych do pakietu gazowego łącznie. Głosowanie w komisji ITRE zostało przewidziane na 28 listopada.

Ryszard Pawlik jest doradcą parlamentarnym prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawcy do Rozporządzenia i kontrsprawozdawcy do Dyrektywy w sprawie rynków wewnętrznych gazów ze źródeł odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru.

Powrót