Aktualności

25 listopada 2020

#BSP_insight ws. CBAM z Markiem Baltem, MEP (S&D)

Komisja Europejska, w ramach pakietu wprowadzającego Europejski Zielony Ład, w celu zmniejszenia ryzyka ucieczki emisji, zapowiedziała przedstawienie propozycji ustanowienia mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w wybranych sektorach [CBAM]. Propozycja legislacyjna w tej sprawie ma zostać przedstawiona w drugim kwartale 2021 roku.

Parlament Europejski podjął prace nad przyjęciem własnej opinii przed przedłożeniem projektu Komisji.

Business & Science Poland aktywnie angażuje się w te prace przedstawiając stanowisko członków w publicznych konsultacjach KE.

25 listopada, członkowie Grupy Roboczej BSP ds. CBAM rozmawiali z posłem Markiem Baltem, MEP, członkem Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego.

Stanowisko BSP: BSP_CBAM_public consultations_position_28 october

Powrót