Aktualności

13 listopada 2019

#BSP_insight – Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji wyjaśniony – z Alexandrem Vigne

#BSP_insight to cykl regularnych spotkań z ekspertami do spraw polityki UE. Osobiste spotkania umożliwiają naszym gościom zgłębić i rozwinąć detale specyficznych obszarów Acquis Communautaire Unii, i jednocześnie pozwalają naszym członkom i partnerom na komentowanie i bezpośrednią wymianę poglądów wynikających z ich perspektywy biznesowej.

Powrót