Aktualności

12 lutego 2021

#BSP_Connects Jeden krok do transformacji energetycznej, wielki skok dla Europy Środkowo Wschodniej: perspektywy wodoru dla transformacji

NAGRANIE KONFERENCJI (początek od 37:40 min): 

DRAFT PROGRAMME (available in PDF  :  H2 in V4)

Międzynarodowa konferencja wysokiego szczebla :

Jeden krok do transformacji energetycznej, wielki skok dla Europy Środkowo Wschodniej: perspektywy wodoru dla transformacji (One step for energy transformation, a huge leap for Central and Eastern Europe (CEE): a Hydrogen Outlook on the transformation).

PROGRAM KONFERENCJI (w języku angielskim, PDF) : H2 in V4

10.00-10.30 Otwarcie – wystąpienia programowe

Szanse i wyzwania rozwoju technologii wodorowych w kontekście transformacji energetycznej w regionie Europy Środkowo Wschodniej 

 • Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, Prezydencja Grupy Wyszechradzkiej
 • Kadri Simson, Komisarz UE ds. energii

 10:30 – 12:00 SESJA B2B

Warunki niezbędne dla sukcesu; Technologie wodorowe w gospodarkach regionu CEE. Jak rozwijać projekty pilotażowe? Jak finansować ogromne inwestycje, niezbędne dla budowy partnerstw regionalnych? 

 • [HU] András Prépost, Innovation consultant, MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
 • [SK] Milan Sedláček, Head of EU affairs and strategy, Eustream a.s.
 • [CZ] Karin Stehlík, Innovation Manager, Strategy, NET4GAS
 • [PL] Przemysław Bielecki, Head of Regulations at Grupa LOTOS/ BSP Hydrogen Task Force
 • [AT] Richard SCHAUPERL, Coordinator Fuel Cell R&D / Senior Lead Engineer, AVL LIST GMBH
 • [EU COM] Mark Nicklas, Head of Unit – Industrial Strategy, DG Grow, European Commission

Q&A

12.00-13.30 DEBATA LEGISLACYJNA

Tworzenie ram prawnych i mapy drogowej. Co jest potrzebne do zwiększenia popytu na wodór i budowę konkurencyjnego rynku wodorowego w UE?

 • Attila Steiner, Sekretarz Stanu w węgierskim Ministerstwie Rozwoju i Zrównoważonej Gospodarki
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Uwe Schröder-Selbach, ekspert ds. Europejskiej Strategii Wodorowej w Federalnym Ministerstwie ds. Gospodarki i Energii, Niemcy
 • Tudor Constantinescu, Główny Doradca Dyrektora Generalnego ds Wodoru, Komisja Europejska
 • MEP Ondřej Knotek, poseł do Parlamentu Europejskiego (Renew Europe)

13.30 – 13:45 PODSUMOWANIE DYSKUSJI

László Palkovics, Minister ds Innowacji i Technologii, Węgry

Dyskusję moderować będzie Jorgo Chatzimarkakis, Sekretarz Generalny Hydrogen Europe

 

Patronat:

Przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Technologii i Innowacji, Węgry

MINISTRY OF ECONOMY, SLOVAK REPUBLIC

 

Konferencja współorganizowana przez :

Business & Science Poland

National Hydrogen Technology Platform, Węgry

Moderacja:

Partner medialny w Brukseli:

Powrót