Aktualności

9 września 2022

#BrusselsTalks_NCBR: Nowa Europejska Agenda Innowacji

BRUSSELS TALKS

Biuro NCBR w Brukseli działające w partnerstwie z Business & Science Poland zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Brussels Talks, tym razem pt.:„Nowa Europejska Agenda Innowacji”.
Gościem Ewy Kocińskiej -Lange, Dyrektor Biura NCBR w Brukseli będzie Anna Panagopoulou, Dyrektor ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji, Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.
Webinar odbędzie się w piątek 16 września 2022 r. w godz. 14:00-15:00.

Tematem rozmowy będą m.in.:

– Kluczowe założenia Nowej Europejskiej Agendy Innowacji i jej pięciu flagowych obszarów;
– Poprawa dostępu do finansowania i rynków globalnych dla europejskich start-upów;
– Regionalne doliny innowacji i ich rola w niwelowaniu przepaści innowacyjnej;
– Europejska Rada ds. Innowacji i Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz ich wsparcie we wdrożeniu Nowej Agendy Innowacji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, dołącz do nas i weź udział w sesji pytań i odpowiedzi!

Wydarzenie w języku angielskim. Rejestracja jest dostępna pod linkiem.

Powrót